Značková kosmetika AVON - dodání až do domu
23.červenec 2024

kurzy měn (ČNB):

1EUR25,255 Kč
1USD23,195 Kč
1GBP29,968 Kč
1CHF26,069 Kč


TOPlist

Celní služby a poradenství, služby Intrastat, celní deklarace Brno

vítejte na webové prezentaci naší společnosti - celního jednatelství a poradenství. Poskytujeme komplexní celní služby, poradentví export - import a služby Intrastat. Tyto webové stránky nabízejí informace nejen o společnosti a jejích službách, ale jsou rozšířeny o odkazy na informace důležité pro obchodování se zahraničím a o novinky z EU. Doufáme, že zde najdete potřebné informace a pokud ne, že nás za tímto účelem kontakujete. Jsme připraveni vám poskytnout komplexní služby a zaručujeme solidnost, odbornost a spolehlivost při jejich provádění.

Doufáme, že informace zde uváděné a služby námi poskytované budou podporou rozvoje vzájemně výhodných vztahů a strategických partnerství nejen u nás a v rámci celé Evropy, ale i zemí mimo náš kontinent.

Naší snahou je poskytování služeb na špičkové evropské úrovni, čímž především chceme našim zákazníkům aktivně pomáhat při obchodování uvnitř i vně EU. Naším cílem je snižování administrativní zátěže při celním řízení a tím napomáhat při vyhledávání a vytváření nových obchodních příležitostí, nových propojení a nových partnerských vztahů.

Naše služby ve zkratce - celní jednatelství, celní deklarace, celní poradenství, služby Intrastat, školení celní problematiky a Intrastatu.

novinky

Změny v Intrastatu od 1.1.2022
Ke dni 1.1.2022 vstupuje v platnost Nařízení vlády č. 333/2021 Sb., které implementovalo do českých zákonů nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách. Ve zkratce představujeme změny, které výše zmíněné nařízení obsahuje.

První podstatnou změnou je zavedení zjednodušeného vykazování pro zpravodajské jednotky, který umožňuje odeslat jedno hlášení ročně bez uvedení podrobných údajů. Základní podmínkou je dosáhnout prahu pro vykazování Intrastatu ve výši 12mil. Kč a současně nepřekročit 20mil. Kč ve směru dovozu do EU nebo ve směru vývozu zboží do EU (pro každý směr vykazování se posuzuje zvlášť). Zjednodušený režim není možné využít u zboží, jehož seznam je uveden ve Sdělení ČSÚ - seznam zboží, které není určené pro zjednodušené vykazování.

Další změnou u Intrastatu je změna terminologie. Stávající označení "odeslání zboží" je nahrazeno termínem vývoz zboží do jiného členského státu Evropské unie a místo "přijetí zboží" bude označení dovoz zboží z jiného členského státu Evropské unie.

Nově se mění i vykazované údaje - u vývozu zboží do jiného členského státu EU se budou vykazovat i údaje o zemi původu vyváženého zboží a daňovém identifikačním nebo obdobném číslu, které bylo přiděleno pro účely DPH partnerskému subjektu v členském státě Evropské unie, kam bude zboží vyvezeno. Pokud subjekt nemá přiděleno daňové identifikační nebo obdobné číslo, nebo zpravodajská jednotka toto číslo partnerského subjektu nezná, vyjádří se jednotným kódem.

Další změnou je i zvýšení limitu pro malé zásilky ze současných 200 EUR na 400 EUR.

Budete-li mít k výše uvedeným změnám dotazy, kontakujte naši společnost, rádi vše vysvětlíme nebo nabídneme termín na seminář dle vašeho požadavku.
vloženo: 4.1.2022 v 13:05:48
Změny v celním sazebníku 2022
Upozorňujeme naše klienty, že od 1.1.2022 dojde ke změnám Kombinované nomenklatury (Společný celní sazebník). Celní správa jako každý rok vydala pracovní pomůcku - letos v jiném formátu. Seznam změn s uvedením původních i nových kódů (info najdete zde - "změny kombinované nomenklatury 2022)."
vloženo: 3.1.2022 v 10:32:55
Změny v celním sazebníku 2021
Upozorňujeme naše klienty, že od 1.1.2021 dojde ke změnám Kombinované nomenklatury (Společný celní sazebník). Celní správa vydala pracovní pomůcku - seznam změn s uvedením původních i nových kódů (najdete jej zde - "změny sazebníku 2021)."
vloženo: 30.12.2020 v 16:02:38
Ukončení dovozních licencí na železo, ocel a hliník
K dnešnímu datu 15.5.2020 končí platnost Prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/640, kterým se zavádí předchozí kontrola Unie nad dovozem některých výrobků z hliníku pocházejících z určitých třetích zemí, a zároveň končí platnost i u Prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/640, kterým se zavádí předchozí kontrola Unie nad dovozem některých výrobků ze železa a oceli pocházejících z určitých třetích zemí. Obě tato nařízení určovala povinnost pro dovozce, kteří dováželi do ČR výrobky stanovené v nařízení, jejichž čistá hmotnost přesahovala 2 500 kilogramů, předložit příslušnému celnímu úřadu při propouštění zásilky do celního režimu volného oběhu v Unii kontrolní dovozní doklad vydaný příslušným orgánem některého členského státu.

V praxi to znamená, že veškerý dovoz výrobků z hliníku, oceli a železa, které spadaly pod prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/640 a 2018/640, který se uskuteční od 16.5.2020 není pro propuštění do celního režimu volného oběhu podmíněn předložením kontrolního dovozního dokladu.
vloženo: 15.5.2020 v 9:07:19
Zákaz dovozu rostlin a semen v cestovním styku a poštou
Upozorňujeme naše klienty, že s platností od 13.2.2020 došlo k zákazu dovozu rostlin, ovoce, zeleniny, květin a semen bez rostlinolékařského osvědčení cestujícím a zákazníkům poštovních služeb do celé EU ze všech třetích zemí kromě Švýcarska a Lichtenštejnska. Byla zrušena i výjimka na tzv. malá množství!!!
Bez osvědčení lze dovézt pouze banány, kokosové ořechy, datle, ananas a durian.
Osvědčení je nutné i pokud pocházejí z vyjmenovaných zemí EU:
Ceuta, Melilla, Kanárské ostrovy, Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik, Mayotte, Réunion, Svatý Bartoloměj a Svatý Martin.

(Podrobnosti najdete zde - "zákaz dovozu rostlin 2020)."
vloženo: 24.2.2020 v 14:00:10