Značková kosmetika AVON - dodání až do domu
23.červenec 2024

kurzy měn (ČNB):

1EUR25,255 Kč
1USD23,195 Kč
1GBP29,968 Kč
1CHF26,069 Kč


TOPlist

profil společnosti

Společnost DOC - Martin Bábek vznikla v roce 1996 na základě zkušeností a předchozí dlouholeté odborné praxe majitele firmy ve funkci celního úředníka a od tohoto roku firma podniká na základě živnostenského listu.

Naše firma se zabývá především činností celního jednatelství a poradenství v oblasti celního řízení, Intrastatu, zahraničního obchodu a v dnešní době i nezbytné výpočetní techniky. Novinkou v oblasti poskytování služeb je poskytování celních služeb v rámci zahraničního a intrakomunitárního obchodu EU, vedení evidencí pohybu zboží a statistického hlášení s ním spojeného (INTRASTAT). Obchodní filosofie firmy je zaměřena odborné, kvalitní a co možná nejrychlejší poskytování služeb, ve snaze maximálně šetřit čas našich klientů a zamezit porušení celních a daňových předpisů neznalostí z jejich strany. Za výsledky naší činnosti neseme plnou právní i morální zodpovědnost.

Poskytujeme vyhotovení kompletních celních dokladů pro dovoz, vývoz i tranzit, včetně tranzitu mezinárodního, dále ručení všech celních dluhů, zajišťujeme vyhotovení karnet TIR, karnet ATA, osvědčení o původu zboží EUR.1, FORM-A a další doklady pro celní řízení. Pro smluvní zákazníky poskytujeme komplexní služby, tj. nejen vyhotovení dokladů, ale i kompletní zastupování v celním, správním a daňovém řízení, služby spojené s dopravou dokladů a dle potřeby i samotného zboží. V případě zájmu o skladování zboží ve veřejném celním skladu zajistíme uskladnění včetně administrativních formalit s tím spojených, v případě zájmu o uskladňování v soukromém celním skladu totéž, navíc zajistíme na základě Vašeho zplnomocnění nejen podklady pro žádost, ale i samotné povolení celního úřadu na zřízení celního skladu. Jsme připravení k vedení evidence tohoto skladu nutné pro celní řízení. Samostatnou kapitolou v oblasti námi poskytovaných služeb jsou poradenské služby v oblasti celnictví, tj. licenční řízení, celní preference, osvobození od cla, možností prominutí cla, původ zboží, zařazování zboží dle harmonizovaného systému, stanovení sazeb cla a DPH, výpočet výše cla a DPH (celního dluhu), optimalizace dodacích podmínek, apod. Na základě Vašeho zmocnění Vás budeme zastupovat u celního úřadu ve správním řízení před celním úřadem, tj. při vyřizování žádostí, stížností, přestupků, celních deliktů nebo veškerých jednáních o snížení cla, prominutí cla, odklad platby a povolení splátek celního dluhu apod. Jsme připraveni dle Vaší potřeby poskytnout Vám veškeré služby spojené nejen se zahraničním obchodem EU (obchod s "třetími zeměmi"), ale i komplexní služby v rámci intrakomunitárního obchodu EU (obchod mezi zeměmi EU), především vedení evidencí pohybu zboží a hlášení v rámci statistické registrace intrakomunitárního obchodu INTRASTAT, tarifování dle TARIC apod.

Naše společnost poskytuje služby na adrese Řípská 1125/9, 62700 Brno-Slatina přímo v budově Celního úřadu pro Jihomoravský kraj - pracoviště Řípská 9, Brno - CZ530201.

Naše služby poskytujeme v pracovních dnech, tj. pondělí až pátek : 8.00 - 15.00 hodin. Služby mimo tuto dobu je nutné dohodnout individuálně s potřebným časovým předstihem.

Poplatky za služby jsou smluvní, smluvním partnerům garantované po celou dobu spolupráce. Firma je plátcem DPH, dle současně platné legislativy jsou naše služby zatíženy 21% sazbou DPH, některé osvobozeny od DPH.