Značková kosmetika AVON - dodání až do domu
23.červenec 2024

kurzy měn (ČNB):

1EUR25,255 Kč
1USD23,195 Kč
1GBP29,968 Kč
1CHF26,069 Kč


TOPlist

naše služby

Naše firma poskytuje komplexní služby celního jednatelství a poradenství v oblasti celního řízení, Intrastatu, zahraničního obchodu a v dnešní době i nezbytné výpočetní techniky (hardware i software). Novinkou v oblasti poskytování služeb je poskytování celních služeb v rámci zahraničního obchodu EU, vedení evidencí pohybu zboží a hlášení v rámci intrakomunitárního obchodu EU (INTRASTAT). Obchodní filosofie firmy je zaměřena odborné, kvalitní a co možná nejrychlejší poskytování služeb, ve snaze maximálně šetřit čas našich klientů a zamezit porušení celních a daňových předpisů neznalostí z jejich strany. Za výsledky naší činnosti neseme plnou právní i morální zodpovědnost.

 • komplexní služby v rámci intrakomunitárního obchodu EU (obchod mezi zeměmi EU), především odborné vedení evidencí pohybu zboží a hlášení v rámci statistické registrace intrakomunitárního obchodu (INTRASTAT), tarifování dle TARIC, poradenství apod. Pro bližší informace nás prosím kontaktujte .
 • veškeré služby spojené se zahraničním obchodem EU (obchod s "třetími zeměmi"), tarifování dle TARIC, poradenství apod. .
 • vyhotovení kompletních celních dokladů pro dovoz, vývoz, reexport i tranzit, včetně tranzitu mezinárodního, tj. doklady JSD (jednotný statistický doklad), DCH (deklarace celní hodnoty), tranzit T1, T2, T2L, nákladní listy CMR, osvědčení o původu zboží EUR.1, FORM-A, A.TR, certifikáty o původu a další doklady pro celní řízení.
 • vyhotovení dokladů karnet TIR, karnet ATA (v případě zájmu i pouze zprostředkování)
 • doklady vyhotovujeme na počkání, v případě většího počtu položek, tj. většího množství druhů zboží, vyhotovujeme doklady v časovém termínu dle dohody.
 • ručení celních dluhů ve všech režimech, nově i daňové sklady
 • zastupování Vaší firmy při celním řízení (tj. vyřízení celého případu bez Vaší přítomnosti) především u celních úřadů Brno, Břeclav, Blansko, Zlín ale i ostatních v rámci ČR. Po předchozí dohodě nabízíme možnost zastupování v celním řízení na kterémkoliv celním úřadě na území ČR
 • skladování zboží ve veřejném celním skladu - zajistíme uskladnění včetně administrativních formalit s tím spojených.
 • uskladnění v soukromém celním skladu - zajistíme na základě Vašeho zplnomocnění nejen podklady pro žádost, ale i samotné povolení celního úřadu na zřízení celního skladu. Jsme připravení k vedení evidence tohoto skladu nutné pro celní řízení.
 • poradenské a konzultační služby v oblasti celnictví, tj. licenční řízení, celní preference, osvobození od cla, možností prominutí cla, původ zboží, zařazování zboží dle harmonizovaného systému, stanovení sazeb cla a DPH, výpočet výše cla a DPH (celního dluhu), optimalizace dodacích podmínek, apod.
 • na základě Vašeho zmocnění Vás budeme zastupovat u celního úřadu ve správním řízení před celním úřadem, tj. při vyřizování žádostí, stížností, přestupků, celních deliktů nebo veškerých jednáních o snížení cla, prominutí cla, odklad platby a povolení splátek celního dluhu apod.

pracovní doba

Naše služby poskytujeme v pracovních dnech, tj. pondělí až pátek : 8.00 - 15.00 hodin. Služby mimo tuto dobu je nutné dohodnout individuálně s potřebným časovým předstihem.

doklady nezbytné k zastupování v celním řízení

 • fotokopie Živnostenského listu nebo Výpisu z obchodního rejstříku
 • fotokopie Rozhodnutí o přidělení DIČ
 • plná moc podepsaná statutárním orgánem (tiskopis zašleme na vyžádání poštou, faxem nebo elektronickou poštou)
 • další informace o firmě nutné pro celní řízení, tj. číslo telefonu a faxu, číslo účtu a bankovní ústav
 • určení kontaktní osoby ve vaší společnosti a spojení s ní

cenové a platební podmínky

Poplatky za služby je možno platit v hotovosti, nebo bankovním převodem na základě faktury se splatností 10 až 30 dní. Firma je plátcem DPH, dle současně platné legislativy jsou naše služby zatíženy 20% DPH, některé spojené s celním řízením osvobozeny od DPH.